Prva dobitnika nagrade TESLA,
dvojec P L A T E AU R E S I D U E,
bosta v sredo, 8. novembra ob 18:00
v Mestnem muzeju Ljubljana predstavila
svoj najnovejši projekt Ex Topia.


Več o dogodku

 

 

CILJ

TESLA si prizadeva za motivacijo, izobraževanje in pomoč umetnikom/cam, da bi lahko začeli ali nadaljevali razvijati svoje ideje in projekte. Cilj nagrade TESLA je izpostaviti novo generacijo umetnikov/ic in jih podpreti v začetni fazi njihovega profesionalnega udejstvovanja. TESLA skrbi za promocijo umetniške ustvarjalnosti in poleg denarne nagrade prinaša kreativno mentorstvo in tehnično pomoč.

KAJ JE NAGRADA TESLA

TESLA je prvi natečaj v Sloveniji, ki se osredotoča na nove, progresivne umetniške forme, tako imenovano transdisciplinarno ali interdisciplinarno umetnost. TESLA izbranemu/i umetniku/ci zagotavlja optimalne pogoje za raziskovanje, razvoj, produkcijo in predstavitev novega umetniškega dela pod mentorstvom MoTA – Muzeja tranzitornih umetnosti iz Ljubljane. Namen nagrade je izboljšati pogoje produkcije na področju transdisciplinarne oziroma intermedijske umetnosti, ki sledijo povečanemu zanimanju za raziskovalne umetniške prakse v Sloveniji in širši regiji ter posledično povečani produkciji na tem področju. Zato TESLA ne ponuja le denarne nagrade, temveč tudi raziskovalno in produkcijsko rezidenco v rotterdamskem V2_Lab ter tehnično asistenco v procesu ustvarjanja umetniškega dela.

OZADJE

V širšem polju umetniškega ustvarjanja se v Sloveniji podeljujejo številne nagrade, od vizualne umetnosti in literature do glasbe, gledališča in oblikovanja. Področje transdisciplinarne oziroma intermedijske, interdisciplinarne in medijske umetnosti pa je v tem pogledu prezrto. V državi, kjer so finančni rezi v sredstva za kulturno-umetniško produkcijo nekaj vsakdanjega, imajo umetniki/ce vse manj priložnosti in volje, da bi se začeli profesionalno udejstvovati na področju umetnosti.

KRITERIJI

KDO?
– Umetniki/ce do 35. leta starosti in tisti, ki so zaključili študij največ pet let do prijave*
Umetniki/ce, ki živijo in delajo v Sloveniji in slovenski umetniki
– Umetniki/ce, ki so na voljo za poletno rezidenco v Rotterdamu

KAJ?
Nova, še nerealizirana ideja za projekt.

KAKO?
– S konkretno idejo za nov projekt. Omejitev glede teme ni.
– Z 2-minutnim videom kot predstavitvijo projekta.

*V prvem letu nagrado TESLA podeljujemo v partnerstvu z V2_Lab, zato je format nagrade
prilagojen progrsmu  Summer Sessions. V naslednjih letih načrtujemo razširitev nagrade na druga območja v regiji.

FORMAT / NAVODILA ZA PRIJAVO

TESLA je nova slovenska nagrada, posvečena širokemu naboru novomedijskih in intermedijskih praks: interaktivnim skulpturam, generativnim in AV instalacijam, zvočni umetnosti, AV projektom, kinetični umetnosti, svetlobni umetnosti, taktičnim medijem in novim umetniškim formam, ki povezujejo tradicionalne in digitalne medije.

Za nagrado TESLA se lahko prijaviš s predlogom za novo umetniško delo iz širšega področja
transdisciplinarne/intermedijske umetnosti. Tematskih omejitev ni.
Ustvari 2-minutni video, v katerem predstaviš projekt. Upoštevaj, da je žirijs mednarodna, zato je zaželjeno, da video posnameš v angleščini.
Pri pripravi projekta upoštevaj, da boš moral projekt dokončati na rezidenci (6-8 tednov) v V2_Lab.

Prijavi se!

NAGRADA

Izbranemu/i umetniku/ci bomo podelili :

– nagrado v vrednosti 3000€

– raziskovalno rezidenco v MoTA LABu v Ljubljani

 – 6-8 tednov produkcijske rezidence v V2_Lab v Rotterdamu

– prredstavitev novega dela v Mestnem muzeju Ljubljana

ŽIRIJA

 

O zmagovalcu bo odločala žirija, sestavljena iz predstavnikov 3 različnih umetniških organizacij in neodvisnega kuratorja.

 

Martin Bricelj Baraga
MoTA

Aleksandra Kostič
KIBLA

Miha Colner
Independent Curator

Florian Weigl
V2

PRODUKCIJA / POMEMBNI DATUMI

Nagrajeni/a umetnik/ca bo dobil/a priložnost za raziskovanje in razvoj novega dela v sklopu rezidence, kjer bo imel/a dostop do tehnične asistence in opreme. Produkcijska rezidenca bo umetniku/ci omogočila produkcijo novega umetniškega dela pod mentorstvom MoTA in V2.

ČASOVNICA NAGRADE TESLA

15. MAJ 2017 ROK ZA ODDAJO PRIJAV (PODALJŠAN)
22. MAJ 2017
ROK ZA ODDAJO PRIJAV
10. JUNIJ 2017 ZAKLJUČEK SELEKCIJE
15. JUNIJ 2017 RAZGLASITEV ZMAGOVALCA

JULIJ-SEPTEMBER 2017 PRODUKCIJSKA REZIDENCA @ SUMMER SESSIONS
NOVEMBER 2017 PREDSTAVITEV DELA V MESTNEM MUZEJU LJUBLJANA

LOKACIJE

Imaš vprašanja?
Obišči stran s pogostimi vprašanji.

Pogoji sodelovanja
Pred prijavo preberi pogoje sodelovanja.

PARTNERJI