Nagrada TESLA

POGOJI SODELOVANJA

  • Prijavitelji/ce morajo izpolniti prijavni obrazec in navesti veljavne kontaktne informacije.

  • Prijavitelji/ce bodo izbrani/e na podlagi odločitve komisije, ki bo ocenjevala kreativnost, originalnost, kakovost, tehnično natančnost in vsebino. Organizator si pridržuje pravico da ne izbere zmagovalca/ke, če nobena od prejetih prijav ne bo dosegla zgoraj navedenih kriterijev.

  • Predlagano umetniško delo mora biti izvirna kreacija prijavitelja/ice.

  • S tem, ko prijavitelj/ica odda predlog projekta se zaveže, da se bo udeležil/a rezidenčnega bivanja v V2_Lab za vseh 8 tednov med julijem in septembrom 2017, da bo realizal/a ideje projekta ob pomoči V2 in MoTA, da bo dokončal/a in predstavil/a novo delo v sklopu razstave v Mestnem muzeju v Ljubljani, novembra 2017.

  • Izvedeno umetniško delo bo ostalo del Nestalne zbirke MoTA. Prav tako se izbrani/a ustvarjalec/ka zaveže, da lahko MoTA predstavlja delo v kredibilnih institucijah v slovenskem in mednarodnem prostoru. Če bo delo vključeno na skupinsko ali samostojno predstavitev, bo umetnik/ca prejel/a razstavnino za vsak tovrstni dogodek.

  • Proračun projekta je obvezen del prijave.

  • Kandidati/ke ne smejo prijaviti že ustvarjenih in predstavljenih umetniških del.

  • Zmagovalec/ka bo prejel/a 3000 EUR denarne nagrade. Nagrada vključuje vse davke in bo v bruto znesku izplačana v 30 dneh po podpisu pogodbe med producentom in umetnikom/co.

  • Izbrano umetniško delo bo objavljeno in predstavljeno skozi kanale organizacije MoTA in partnerjev, prav tako pa bo predstavljeno v medijih.

  • S prijavo na natečaj se izbrani/a umetnik/ca zavezuje, da daje organizaciji MoTA in partnerjem projekta brezplačno licenco za kopiranje, distribuiranje, razstavljanje in predstavljanje njegovega dela. Dokumentacijo o delu lahko organizator posreduje publiki v izobraževalne namene oziroma lahko za to pooblasti druge, kjer koli po svetu in v katerem koli mediju.

Prijave morajo prispeti do 15. maja 2017, do (vključno) 23.59 ure. Zmagovalec/ka bo obveščen/a po elektronski pošti junija 2017. Zmagovalec/ka bo slavnostno razglašen/a na podelitvi nagrad, 15. junija ob 20.30 uri na Kongresnem trgu v Ljubljani.

S tem, ko prijavitelj/ica odda prijavo, se zaveže k zgornjim pogojem. Video posnetki, objavljeni na YouTube, Vimeo ali na socialnih omrežjih, so predmet njihovih politik in pogojev objavljanja.

Pravilnik o zasebnosti Nagrade TESLA
Informacije, ki jih bo organizator pridobil od prijaviteljev/ic in njihovih prijav v sklopu natečaja, bodo uporabljene le za vzpostavitev kontakta z zmagovalcem/ko in le v neposredni povezavi s projektom.
Imena zmagovalca/ke (in imena vseh posebnih omemb, ki jih utegne izbrati žirija) bodo objavljena javno, a šele po posvetovanju z zmagovalcem/ko in tistimi, ki so prejeli/e posebno omembo, kot del selekcijskega procesa za Nagrado TESLA.